Autorijschool Raymond - Privacy Verklaring

Privacybeleid en algemene voorwaarden

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Autorijschool Raymond.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Autorijschool Raymond niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Autorijschool Raymond respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Minderjarigen
Als u jonger dan 18 jaar bent mag u uitsluitend onder begeleiding van ouders/verzorgers diensten aanvragen via de website van Autorijschool Raymond.

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens verstrekken wij niet aan derden, met uitzondering van de verplichtingen waaraan wij als Autorijschool Raymond moeten voldoen als diverse overheidsinstanties hier om vragen.
Ook in gevallen van uitbesteding van specifieke onderdelen van de rijopleiding naar rijscholen waar wij mee samenwerken, verstrekken wij met uw toestemming de benodigde persoonlijke gegevens aan de specifieke rijschool die u verder helpt.

Te verwerken gegevens
Autorijschool Raymond, gevestigd aan Amatist 57 te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.

-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-Emailadres

-Bankrekeningnummer

Autorijschool Raymond verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

-Betalingsafhandeling
-Verwerken van uw afspraken
-Contact opnemen wat betreft

Browsercookies
Autorijschool Raymond gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen gebruik inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekst bestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer (device). De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen er voor dat de website naar behoren werkt en dat het bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthoud. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle cookies via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autorijschool Raymond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Alle verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@autorijschoolraymond.nl

Om er zeker van te zijn dat dergelijk verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op uw verzoek.

Autorijschool Raymond wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens
Autorijschool Raymond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autorijschoolraymond.nl